Onderhoud

Amflex is specialist in onderhoud
Amflex heeft zich helemaal gespecialiseerd in bouwkundige onderhoudsdiensten. We realiseren ons dat het plegen van vakkundig onderhoud aan woningen & gebouwen een vak apart is. En dat vraagt om de juiste mensen, de juiste hulpmiddelen en de juiste aanpak. Wij leggen ons daarom volledig toe op onderhoud en dat biedt verschillende voordelen. Zo zijn onze medewerkers echte all-rounders, die beschikken over het vakmanschap dat nodig is om alle voorkomende werkzaamheden uit te voeren. En we beschikken over het juiste gereedschap en materieel waarmee we in bestaande situaties goed uit de voeten kunnen. Bovendien hebben we kennis van gebruikte bouwtechnieken, zodat we precies weten welke situaties we in de praktijk tegen komen.

Het aanbod van Amflex omvat dagelijks onderhoud, mutatieonderhoud, planmatig onderhoud, grootschalig onderhoud en renovatie.

Dagelijks onderhoud
Gebouwen en woningen hebben onderhoud nodig. Net zoals een auto voor een onderhoudsbeurt naar de garage gaat, is het goed om bijvoorbeeld een woning, kantoorpand of bedrijfsgebouw periodiek na te lopen op mogelijke gebreken en om bekende knelpunten preventief te onderhouden. Toch kan er wel eens een ongelukje gebeuren of kan een onderdeel het onverwacht laten afweten. En net zoals je voor een auto de wegenwacht kunt bellen, is het handig om voor een gebouw snel een onderhoudsmonteur te kunnen inschakelen. Amflex heeft daarom altijd vaklieden beschikbaar die kleine onderhoudsopdrachten nog dezelfde dag kunnen oplossen. Van het vervangen van een voordeurslot, het vernieuwen van kapotte dakpannen tot het gangbaar maken van een klemmende deur. Voor vaste klanten komen we zelfs 24 uur per dag.

Mutatieonderhoud
Mutatieonderhoud is een bijzondere tak van woningonderhoud waarin Amflex zeer veel ervaring heeft. In opdracht van een woningcorporatie worden huurwoningen nagelopen, onderhouden en technisch op peil gebracht voor de (toekomstige) nieuwe huurder. Bij mutatieonderhoud is het van belang dat een woning zo snel mogelijk weer kan worden verhuurd. Daarom is een korte doorlooptijd belangrijk. En de flexibiliteit om in te spelen op de wensen van de klant. Mutatiewoningen worden door Amflex in meer dan 95% van de gevallen tijdig en zonder opleverpunten opgeleverd. En dat doet bijna niemand ons na.

pdf Leaflet mutatieonderhoud (PDF)

Planmatig onderhoud
Door periodieke controles en tijdig onderhoud op bekende knelpunten (schilderwerk, goten, daken) wordt de bouwkundige kwaliteit en de levensduur van gebouwen sterk verhoogd. Een goed onderhouden gebouw ziet er meestal fraaier uit de kans op onverwachte problemen (lekkages, storingen) wordt sterk gereduceerd. Veel woningcorporaties plegen planmatig onderhoud aan hun huurwoningen. Maar voor particulieren en bedrijven is dat niet vanzelfsprekend. Toch is het verstandig om bijvoorbeeld kozijnen, daken & goten, hang- & sluitwerk, keukens en sanitair periodiek te laten controleren en onderhouden. Het is ook mogelijk om hiervoor een service-contract af te sluiten, waarbij voor een aantal jaren volgens een vaste planning alle benodigde inspecties en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Ook het vervangen van hang- en sluitwerk in het kader van een PKVW-programma wordt vaak planmatig uitgevoerd.

Grootschalig onderhoud
Niet alle onderdelen van een gebouw zijn gemaakt voor dezelfde levensduur. En ook niet alle onderdelen zijn onderhevig aan dezelfde hoeveelheid slijtage. In de totale levenscyclus van een gebouw of woning zijn daarom er momenten waarop het onderhoud ingrijpender moet plaatsvinden. Bijvoorbeeld door bepaalde elementen te vervangen. Typische zaken die daarvoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld kozijnen, ramen & deuren, keukens, zonweringen. Dergelijke werkzaamheden noemen we grootschalige onderhoudopdrachten en worden meestal als afgebakende projecten uitgevoerd. Amflex heeft een professionele projectorganisatie voor grootschalige onderhoudswerken en renovaties.

Renovatie
We spreken over renovatie, wanneer een woning of gebouw in nieuwstaat wordt teruggebracht. Meestal is dat aanleiding om alle technische installaties, keukens, natte cellen en toiletruimtes aan te passen aan de eisen en wensen van deze tijd. Vaak wordt een renovatie gecombineerd met een uitbreiding of complete interne verbouwing. Amflex is in staat grote renovatieprojecten uit te voeren met zo min mogelijk overlast voor opdrachtgevers en gebruikers. Door de planning bovendien strak na te leven weten bewoners en gebruikers precies waar zij aan toe zijn.

Referenties
Meer informatie over onze onderhoudsdiensten kunt u vinden via onze projecten.